Coaching

Coaching - af medarbejdere og ledere


Coaching kendes også som "den magtfrie samtale". Derfor er det en fordel at lade en ekstern coach tale med den person, der måske er uklar på sin fremtid, er ked af det, er i risiko for stress - eller bare har brug for en fortrolig samtalepartner.


Jeg er uddannet NLP-business practitioner, hvilket på jysk er en "coach, der har forstand på mennesker i jobs". Jeg har coachet ledere, der var usikre på deres prioriteringer, ansatte, der havde det svært med kolleger og folk, som var ved at miste overblikket, glæden eller meningen med deres jobs.


Alle har de via nogle samtaler genvundet troen på sig selv og fundet nogle metoder, de kunne bringe i anvendelse til at komme videre i tilværelsen.


Min opgave er naturligvis helt individuel i forhold til det menneske, jeg sidder sam-men med, men fælles for alle samtaler er fortroligheden. Jeg kan hjælpe med at finde vejen frem, den coachede skal selv flytte fødderne.


Jeg kvalificerer coaching-processen.