HR-strategien der støtter op om jeres mål

HR-strategien - der støtter op om jeres overordnede strategi


HR-strategien er en uundværlig del af den samlede strategi. Den sikrer, at I har rette mand på rette plads. Den bidrager til, at I fastholder de medarbejdere, I gerne vil beholde. Og den giver jer overblik over fremtidige udviklingsmuligheder.


En gennemarbejdet og effektiv HR-strategi indeholder:


Organisationsdesign - definition af hvem, der tilhører hvilke teams, hvem der refererer til hvem, og hvordan snitfladerne er mellem jeres teams og medarbejdere. Har I ledere, som faktisk ønsker at være ledere - eller er de helst bare fagfolk?


Overblik over jeres medarbejderes samlede kompetencer og en forecast på, hvilke ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre jeres ønskede overordnede strategi.


Plan for, hvordan vi rekrutterer de nødvendige medarbejdere og/ eller uddanner de medarbejdere, I allerede har.


Jeg kvalificerer HR-strategien i jeres virksomhed.