Mediation - konfiktløsning

Mediation - konfliktløsning mellem medarbejdere og/ eller ledere


Konflikter kan af og til eskalere, så det er vanskeligt at se en fælles vej frem for de implicerede. Som chef kan man ofte ikke opfattes som neutral mægler af konflikt-parterne. I stedet bør man anvende en ekstern mediator eller konfliktmægler, som parterne ikke har nogen relation til.


Mediation er en metode til at løse konflikter mellem mennesker, uden at nogen af dem taber ansigt. Begge parter kan gå fra mediationen som vindere, og mediationen sker selvfølgelig i fortrolighed overfor øvrige kolleger eller andre.


I mediationsprocessen sikrer jeg som upartisk tredjepart, at begge parter kommer til orde og har mulighed for at beskrive deres opfattelse af det forudgående forløb. Jeg stiller spørgsmål, der skal opklare sagsforløbet og eventuelt udrede mis-forståelser.


Jeg understøtter herefter parterne i at finde fælles handlemuligheder, og sessionen afsluttes med en aftale om, hvordan parterne kan arbejde sammen fremover.


Jeg kvalificerer mediationsprocessen.