Bestyrelsesprofil


Jeg er en allround leder, som med et tillidsfuldt, helhedsorienteret og objektivt udgangs­­punkt kan bidrage til strategisk udvikling af din startup eller SMV. Jeg arbejder i bestyrelseslokalet med posi­tiv energi og forretningsmæssig tyngde til den virk­som­hedsleder, der ser fremad og tør drømme stort. Jeg sikrer en effektiv og værdiskabende arbejdskultur i bestyrelsen.

 


Personlig profil:

      Jeg er god til at lede og facilitere ledergruppe/ direktion/ besty­relse/ advisory board, så alle bidrager bedst muligt til virksom­hedens udvikling.

      Jeg interesserer mig for, hvordan vi konstituerer den optimale organi­sa­tion og den ideelle bestyrelse ift. virksomhedens udviklings­niveau, og hvordan bestyrelsen understøtter ejerlederen.

      Jeg er nysgerrig på dig og din virksomhed, optimistisk, pragmatisk, engageret og en ken­de utålmodig. Jeg karakteriseres som udviklende og integre­ren­de.

 

 

Faglige kompetencer:

   

  • Sparring og coaching med direktion/ ejerleder ift. ledelsesopgaven
  • Ledelse og drift af den velkomponerede bestyrelse
  • Facilitering af strategiudvikling
  • Mobilisering og motivation af medarbej­dere
  • Sikring af en forsvarlig organisation – herunder rekruttering, udvikling og fastholdelse af nøglemedarbejdere
  • Stærkt og tæt netværk indeholdende bl.a. bankfolk og advokater – fra de brancher, jeg har arbejdet i
  • Til daglig er jeg selvstændig HR-chef on demand (ingedorte.dk)

 

 

Bestyrelsesuddannelse:


      Akademiuddannelse i Grundlæggende Bestyrelsesansvar juni 2021 (karakter: 12)

      Akademiuddannelse i Udvidet Bestyrelsesansvar efterår 2021 (karakter: 12)

 

Bestyrelseserfaring:


      2022-

Bestyrelsesformand i 'Sognefogedens Gård', en landbrugsejendom langt ude på landet, som vi transformerer til et åbent kulturhus.

Mødeledelse, økonomi, fundraising, eventmaker, myndighedsbehandling.


      2016-2017

Bestyrelsesformand i Djurs Mad - et stort produktions­køkken, der leverede mad til plejecentre og hjemmeboende ældre i Syddjurs og Norddjurs kommu­ner. I 2014 og 2015 var jeg næstformand i bestyrelsen og dermed en del af formand­skabet.

Mødeledelse, budget- og opfølgning, organisationsudvikling, produktions­optimering.

 

      2005-2016

Bestyrelsesformand for Kyst- og Fjordcentret, som er et aktivitets­baseret naturfor­mid­lings­center, hvor vi arbejder efter princippet FNIS - “Fingrene Ned I Skidtet”.

Visionsudvikling, ledelse, sparring med centerleder, koordinering, budget og -opfølgning.