Offboarding

Offboarding - når jeres veje må skilles.


Det kan blive nødvendigt at opsige en medarbejder.


Det er ikke nogen let opgave, men det kan og skal gøres ordentligt, så både virk-somheden og den opsagte medarbejder kommer godt ud på den anden side. Det kræver, at man har styr på processen og juraen omkring opsigelser.


Jeg har (desværre) stor, men god erfaring i at planlægge og gennemføre såvel indivi-duelle opsigelser som egentlige opsigelsesrunder. Med den erfaring kan jeg forberede jeres opsigende ledere til at tage opgaven på sig og med et minimum af nervøsitet afholde den svære samtale.


Jeg kan også hjælpe jeres medarbejder videre med et outplacementforløb, hvor jeg over 2-3 møder hjælper den opsagte med at afklare sine fremtidsønsker.


Desuden holder jeg fokus på de tilbageblevnes tarv og fortsatte tryghed i jobbet.


Jeg kvalificerer "Farvel-og-tak"-processen.