Onboarding

Onboarding handler om at få din nye medarbejder godt i gang i det nye job.


Den første periode er altafgørende for at få succes - for både medarbejderen og dig som arbejdsgiver. Det er lavthængende frugter, som kun kræver en lille indsats for et meget stort udbytte.


Det handler om at fastholde den motivation og det engagement, medarbejderen helt sikkert følte den dag, du tilbød hende/ ham jobbet.


Jeg kan i samarbejde med jer tilrettelægge et forløb, der starter den dag, kontrakten er underskrevet. Herfra sørger vi for, at din nye medarbejder får svar på alle relevante spørgsmål og bliver fortrolig med sit nye job, sine nye kolleger og sin nye virksomhed.


Vi sikrer den nødvendige faglige, praktiske indlæring. Og vi skaber gode relationer til de nærmeste kolleger, så den nye kollega ved, hvem man kan gå til og stille alle spørgs-målene.


Jeg kvalificerer "Velkommen-til"-processen!