MUS-processen


MUS handler om MedarbejderUdvikling.


Har I det for øje, og forbereder I processen sammen med mig, sikrer vi en god MUS.


MedarbejderUdviklingsSamtalerne skal tage udgangspunkt i virksomhedens strategi og medarbejdernes individuelle ønsker. Herved sikrer vi, at processen skaber værdi for begge parter (og at den er indsatsen værd).


MUS'en skal forberedes godt, og her er min rolle at forberede både ledere og medar-bejdere til nogle gode samtaler. Lederne skal kunne se MUS'en i strategisk sammen-hæng, og de skal kende deres muligheder for at undersøge medarbejderens ønsker og kompetencer. Medarbejderne skal kende egne muligheder for at præge deres job og se sig selv i en strategisk sammenhæng.


Efterbearbejderningen udfører lederne og jeg i fællesskab. Så sørger vi for, at ingen aftaler tabes på gulvet, og at alle får udbytte.Jeg kvalificerer MUS-processen!